UK page    

 

ØLaben er en primat som lever i den moderne vestlige biotop, hvor den har så fremragende livsbetingelser at bestanden de seneste årtier har bredt sig eksplosivt.

Forskeren Fru Ryslinge er taget på togt ind i storbyjunglen og udforsker her livet som det udfolder sig blandt ølaberne. Vi lærer således om denne sociale primats adfærdsmønster, om hierarkiet, redebyggeriet, parringsakten og om opfostringen af ungerne. Som alle andre arter må ølaben sikre sig artens beståen ved at jage efter føden

 

 

 

 

     DK-side-----

 

ØLaben er en primat som lever i den moderne vestlige biotop, hvor den har så fremragende livsbetingelser at bestanden de seneste årtier har bredt sig eksplosivt.

Forskeren Fru Ryslinge er taget på togt ind i storbyjunglen og udforsker her livet som det udfolder sig blandt ølaberne. Vi lærer således om denne sociale primats adfærdsmønster, om hierarkiet, redebyggeriet, parringsakten og om opfostringen af ungerne. Som alle andre arter må ølaben sikre sig artens beståen ved at jage efter føden